Daugiausia kostiumuotų šunų

Daugiausia kostiumuotų šunų

Nieko nėra žaviau už šunis, apsirengtus kostiumais! Rekordas buvo pasiektas, kai 426 šunys buvo aprengti kostiumais Dogtoberfest Danidine, Floridoje.